Carelin ja CPC yhteistyöhön yli 30MW aurinkovoimalan rakennuttamista koskien!

Carelin ja CPC yhteistyöhön yli 30MW aurinkovoimalan rakennuttamista koskien!

CPC Finland Oy investoi Suomen mittakaavassa merkittävään aurinkovoimalaan. Rauman kaupunkiin Lakarin alueelle rakentuu maksimiteholtaan 32MW aurinkovoimala. Tämän Lakarin Aurinkovoimalan vuosituotannon arvioidaan olevan noin 32 000 MWh.  Rakentamistyöt ovat käynnistyneet keväällä 2023, ja projektin odotettu valmistumisajankohta on vuoden 2024 alkupuolella.

Carelin on ollut mukana auttamassa CPC:tä hankkeen esiselvitys- ja valmisteluvaiheissa. Carelin-tiimi koordinoi muun muassa maanrakentamisen kannalta tärkeät maaperätutkimukset, sekä yhdessä kumppaniverkostonsa kanssa täydensi tarjousvaiheen esisuunnitteluaineistoa, sekä laati projektin alustavan toteutusaikataulun. Valmisteluvaiheen tavoitteena oli auttaa CPC:tä kustannustehokkaan toteutusmallin löytämisessä tämän mittaluokan aurinkovoimahankkeessa.

Rakentamisvaiheessa Carelin-tiimi toimii CPC Finland Oy:n rakennuttajaorganisaationa vastaten urakoitsijan laatimien toteutussuunnitelmien katselmoinnista, työmaavalvonnasta, tilaajan projektinjohdosta, sekä rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin roolista. Carelin-tiimin tavoitteena on rakennuttajan puolelta edesauttaa ja varmistaa hankkeen turvallinen läpivienti sekä tekniset vaatimukset täyttävä toteutus laaditun aikataulun puitteissa. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä rakennuttajan, urakoitsijoiden, viranomaisten sekä muiden sidosryhmien kanssa.

”Carelin -tiimissä olemme erittäin iloisia, kun pääsemme tuomaan aurinkovoima- ja projektinjohto-osaamisemme CPC:n avuksi tämän mittakaavan aurinkovoimahankkeeseen. Olemme jo viiden vuoden ajan toimineet omistajainsinööritehtävissä aurinkovoimahankkeissa sekä katolle asennettavien, että maa-asenteisten voimaloiden osalta. On erittäin hienoa, että aurinkovoimahankkeiden kokoluokka kasvaa ja saamme omalta osaltamme olla mahdollistamassa teollisen mittakaavan aurinkovoiman läpimurtoa Suomessa.”

– Ville Alatalo, CEO, Carelin Oy

”CPC Finland jatkaa pitkäaikaista yhteistyötä Carelinin kanssa myös Raumalla sijaitsevan Lakarin aurinkosähkövoimalan rakennustyömaan hallinnoinnissa. Kuten vanha sanonta kuuluu, ”never change a winning team”. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä tähänastiseen yhteistyöhön. Osaamisen ja järjestelmällisen, mutta silti käytännönläheisen työskentelytavan lisäksi arvostamme Carelinin kykyä tarjota erityistarpeidemme mukaisia ratkaisuja.

– Erik Trast, toimitusjohtaja, CPC Finland Oy