Neljä henkilöä ryhmäkuvassa.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Timo Korpela (Carelin Oy), Riina Kauppila (Carelin Oy), Niko Kujala (Carelin Oy) ja Petri Pakkanen (Työturvallisuuskeskus).

”Työturvallisuuskeskus (TTK) järjesti erittäin kattavan Työsuojelun peruskurssin loppuvuodesta 2023, ja Carelinilta ilmoittautui mukaan kaikkiaan kolme innokasta osallistujaa. Työsuojelu- ja luottamusvaltuutettu Timo Korpela, varavaltuutettu Niko Kujala ja HR-koordinaattori Riina Kauppila tulivat syventämään taitojaan Tampereen Hotelli Tornin upeissa puitteissa järjestetylle kurssille. 

Petri Pakkanen TTK:lta toimi kurssin kouluttajana ja hänen innostava opetustyylinsä teki meihin tietysti vaikutuksen. Kurssimateriaali oli napakkaa, esimerkit työelämästä olivat silmiä avaavia ja vapaat keskustelut muiden osallistujien kanssa syvensivät oppimista. Meitä yhdisti into uuden oppimiseen, ja kahvitauoillakin syntyi kiinnostavia keskusteluja eri alojen osaajien välillä. Mukana olikin mm. energia-, rakennus-, sote- ja teollisuusalojen ammattilaisia. Kurssiin kuuluivat myös käytännönläheiset välitehtävät, ja päätimmekin hyödyntää tehtävänannot tekemällä yrityksellemme käyttöön uusia asiakirjoja. Laadimme siis kemikaaliluettelon, Seinäjoen toimiston riskienkartoituksen sekä ilmoitus- ja tutkintalomakkeet mahdollisia turvallisuuspoikkeamia varten. 

Kurssin päätavoitteena oli syventyä työsuojelun säädöksiin, yhteistoimintaan ja työturvallisuuteen. Mietimme tietysti, että miten voimme soveltaa oppimaamme juuri meidän liiketoiminnassamme. Kurssi ja TTK:n kattava materiaalipankki tarjoaa onneksi runsaasti konkreettisia keinoja turvallisen työympäristön rakentamiseen. Työturvallisuusasioiden tiedostaminen ja turvallisuuskulttuurin kehitys ovat tilastojen mukaan jo tuottaneetkin rohkaisevia tuloksia, mutta työtä työturvallisuuden parantamiseksi on vielä paljon tehtävänä. 

Henkilöstön kuormituksen hallinta ja työkyvyn ylläpitäminen koko uran ajan ovat suuria haasteita. Kurssilla opimme tunnistamaan erilaisia kuormitustekijöitä ja kehittämään toimivia keinoja niiden hallintaan. Maailma muuttuu, ja niin tekee myös työelämä. Petrin kanssa keskustelimme ajankohtaisista teemoista, kuten mielenterveyden ylläpitämisestä, fyysiseen toimintakykyyn liittyvistä haasteista, tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja vastuullisuudesta. 

Kiitos Carelinille hyvistä koulutusmahdollisuuksista, Petrille loistavasta kurssin vetämisestä ja kaikille kurssikavereille aktiivisesta osallistumisesta! Nikon ja Riinan kanssa opiskelu oli paitsi hyödyllistä myös hauskaa. Nyt on hyvä aloittaa uusi ja entistäkin turvallisempi työvuosi tuoreilla tiedoilla ja taidoilla. 

Terveisin Timo Korpela”