Yritys

Olemme sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme ansaitsemaan enemmän!

Carelin Tarina

Tahtotila

Yrityksemme on perustettu vuonna 2017, mutta kokemusta meillä yrittäjillä on tuulivoiman parista jo kolmelta vuosikymmeneltä. Teemme asiat omalla tavallamme, mutta toimintaamme ohjaa aina asiakas. Päätehtävämme on auttaa asiakkaitamme ansaitsemaan enemmän. Me Carelinissa haluamme olla kumppani ja strategisten tavoitteiden mahdollistaja, emme pelkkä toimeksiantojen suorittaja.

Olemme yrittäjävetoinen ja haluamme, että ihmisäly pysyy isäntänä ja koneäly renkinä. Tavoitteena on olla sopivan kokoinen kulloiseenkin tarpeeseen – ketterä, mutta insinöörimäinen. Tuulivoimateknologia on meille tuttua, mutta vaikka koneiden kanssa tekemisissä olemmekin, haluamme tehdä töitä ihmisten kanssa. Kaiken takana on lopulta kuitenkin ihminen.

Carelinin toiminnan perustana on luottamus. Olemme äärimmäisen sitoutuneita, sinnikkäitä ja sitkeitä yhdessä asiakkaidemme kanssa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Taustamme ja osaamisemme luovat meille ainutlaatuisen kyvyn ja valmiuden katsoa voimaloita nimenomaan omistajan näkövinkkelistä mutta kunnossapitäjän silmin.

Uskomme, että osaamisessamme on arvoa ja asiakkaamme ansaitsee sen avulla enemmän. Me haluamme, että tuotantokapasiteetti tuottaa silloin, kun siihen on luonnon puolesta edellytykset, kellonajasta ja viikonpäivästä riippumatta. Haluamme ymmärtää, minkä takia voimalan tuotanto keskeytyy ja varmistaa teoilla, että toistuvat viat eliminoidaan. Haluamme nostaa tuotantokapasiteetin arvoa poistamalla hukkaa, joka ei ole keneltäkään pois. Me haluamme siis vähentää voimaloiden vikaantumista ja toisaalta lyhentää voimaloiden vikojen aiheuttamia tuotantokatkoksia.

Me Carelinissa olemme hyvin käytännönläheisiä ja haluamme katsoa tuulivoimatuotantoa LEAN-filosofian kautta. Emme monimutkaista asioita ja olemme tottuneet olemaan siellä, missä tapahtuu. Tykkäämme olla joka päivä ihmisten kanssa, tilanteen tasalla ja liikumme joustavasti sinne, missä olemme eniten hyödyksi. Me osaamme valmistavan teollisuuden systemaattisen sekä tehokkaan tavan toimia ja haluamme tuoda sen osaksi tuulivoimatuotantoa. Haluamme kehittää ja kehittyä yhdessä asiakkaidemme kanssa tekemällä oikeita asioita ja asiat oikein.

Me haluamme, että asiakkaamme ansaitsee enemmän nyt ja tulevaisuudessa. Emme arvosta lyhytnäköistä viankorjausta vaan haluamme varmistaa järjestelmällisellä otteella tuotantokyvyn ja toisaalta turvallisen työskentely-ympäristön voimalassa myös tulevaisuudessa. Työtä emme tee yksin vaan yhdessä muiden sidosryhmien, kuten kunnossapitäjien ja omistajien kanssa.

Kokemuksemme

Meidän Carelin-ihmisten kokemus alalta on laaja-alaista. Olemme saaneet olla alalla jo silloin, kun Suomeen rakennettiin ensimmäisiä teollisen kokoluokan tuulivoimaloita 1990-luvulla. 2000-luvulla olemme saaneet oppia lisää tuulivoimaloiden kunnossapidosta suomalaisen tuulivoimalavalmistajan kumppanina ympäri Suomea ja muuta Eurooppaa. 2010-luvun tuulivoimabuumissa olemme olleet keskeisessä roolissa tuulipuistojen rakentamisessa ja investointien toteuttamisessa. Viimeisimmässä murroksessa olemme saaneet olla mukana suomalaisen tuulivoimarakentamisosaamisen menestyksekkäässä viemisessä Ruotsiin.

Kokemuksemme tuulivoiman parista kattaa koko elinkaaren. Olemme olleet mukana voimalapaikkojen luvituksessa, tuuliolosuhteiden todentamisessa, investointipäätösaineistojen tuottamisessa, voimaloiden komponenttivalmistuksessa, laajasti koko tuulipuistoinvestoinnin rakentamisessa sekä tuotantovaiheen kunnossapitämisessä ja omaisuuden hallinnassa. Tunnemme läpikotaisin ne voimalat, joista tämä ala Suomessa alkoi, ja toisaalta olemme saaneet olla mukana rakentamassa, asentamassa, valvomassa ja tarkastamassa moderneimpia multimegawattiluokan voimaloita. Olemme saaneet työskennellä useiden voimalavalmistajien kanssa, kuten Vestas, SiemensGamesa, Nordex/Acciona, GE, Hyundai ja WinWinD. Olemme voimalatoimittajasta riippumaton toimija.